NetProject

Konsulting sieciowy

Bezpieczna, wydajna, niezawodna i skalowalna infrastruktura sieciowa jest podstawą sprawnego działania biznesu. Zapewnienie działania tej infrastruktury przy jednoczesnym dostosowaniu się do ograniczeń budżetowych jest dziś wyzwaniem, jakie stoi przed działem IT każdego przedsiębiorstwa. Jednocześnie wzrastająca złożoność technologii informatycznych wymaga coraz większej wiedzy, co oznacza, że dla przedsiębiorstw bardziej opłacalne ekonomicznie jest wykorzystanie specjalistów zewnętrznych niż zatrudnianie własnych specjalistów.

Oferujemy doradztwo na każdym etapie projektu teleinformatycznego. Pomagamy zidentyfikować i opisać potrzeby klienta, przeprowadzamy analizę istniejących rozwiązań a następnie przygotowujemy projekt. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy pomóc w wyborze technologii, a następnie przeprowadzić wdrożenie.

Oferujemy doradztwo w zakresie:

Budowy lokalnych sieci LAN, rozległych sieci WAN, bezprzewodowych sieci WiFi

Wydajna i niezwodna infrastruktura sieciowa jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym sprawne działanie systemów informatycznych, a co za tym idzie organizacji. Dobrze zaprojektowana infrastruktura sieciowa powinna umożliwiać użytkownikom dostęp do zasobów informatycznych, niezależnie od miejsca w którym się znajdują.

My wiemy jak zbudować infrastrukturę sieciową dla Twojej firmy. Pomożemy w opisaniu potrzeb (zarówno pod katem technicznym, jak i biznesowym), przeprowadzimy audyt istniejącej infrastruktury, a następnie przygotujemy nowe rozwiązanie dopasowane do twoich potrzeb.

Wdrożeń IPv6

Wyczerpywanie się dostępnych adresów IPv4 powoduje coraz szybsze wdrażanie nowego protokołu IPv6. Nowy protokół stawia nowe wyzwania przed przedsiębiorstwami. Najważniejszym z nich jest zapewnienie dostępności aplikacji dla użytkowników końcowych niezależnie od protokołu którego używają. Z drugiej strony wielość dostępnych narzędzi, dla niedoświadczonych administratorów może powodować trudność w wyborze optymalnego rozwiązania.

Nasz doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań opartych o protokół IPv6 pozwala nam na wskazanie optymalnej ścieżki wdrożenia, następnie wdrożenie nowego protokołu w sieci dowolnej wielkości.


Bezpieczeństwa sieciowego, Ochrony przed atakami DDoS

Tradycyjne podejście do zapewnienie bezpieczeństwa sieci przestają być wystraczające w dzisiejszym świecie. Wzrastająca ilość zagrożeń, szybko wzrastająca ilość urządzeń mobilnych wymagających dostępu do zasobów firmowych powodują, że tradycyjne podejście do problemów bezpieczeństwa traci na znaczeniu. Nowe zagrożenia wymagają nowych, złożonych środków zaradczych.

Wzrastająca ilość ataków DDoS (Distributed Denial of Service) wymaga szczególnie uważnego projektowania zabezpieczeń sieciowych, tak aby narzędzia bezpieczeństwa same nie stały się celem (często skutecznego) ataku.

Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów zabezpieczeń, w tym systemów ochrony przed atakami DDoS, pozwala nam, na skutecznie wdrożenie takich narzędzi, które zabezpieczą twoja firmę w najlepszy sposób.

Rozwiązań Data Center i wirtualizacji

Wymagania dla infrastruktury współczesnych centrów przetwarzania danych gwałtownie rosną. Spowodowane jest to z jednej strony gwałtownie wzrastającym ruchem pomiędzy różnymi systemami, a z drugiej strony przez coraz większe znaczenie wirtualizacji zasobów (zarówno sieciowych jak też serwerowych).

Dobre zaprojektowanie infrastruktury centrum przetwarzania danych wymaga wyboru odpowiednich protokołów transmisyjnych, dopasowania systemów zabezpieczeń, a także skutecznego wsparcia dla systemów wirtualnych.